Mối quan hệ giữa Fibonacci và sóng điều chỉnh Elliott

The relationship between Fibonacci and the Elliott corrective wave

Nếu sóng mở rộng Elliott có liên quan chặt chẽ với Fibonacci, thì sóng điều chỉnh cũng không ngoại lệ. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tầm quan trọng của mối liên hệ giữa mức thoái lui và Fibonacci.

Các đợt điều chỉnh có xu hướng đưa giá trở lại vùng sóng thứ 4 ở cấp độ sóng nhỏ hơn và cũng thường xuyên phá vỡ vùng này và đi vào vùng sóng thứ 2 ở cấp độ sóng nhỏ hơn. Nếu quá trình điều chỉnh phát triển theo mô hình Đi ngang (FL) và Tam giác co lại (CT), thì nó thường bị giới hạn trong phạm vi 38,2% – 50,0% và thực tế này đúng ngay cả khi quá trình điều chỉnh là sóng thứ hai.

Mức thoái lui không quá 38,2% so với xu hướng trước đó cho thấy sức mạnh tiềm ẩn của xu hướng chính. Mức thoái lui 50,0% thường xảy ra theo chuỗi 5 sóng nhưng không thường xuyên như mức thoái lui 61,8%. Tuy nhiên, mức thoái lui 50,0% rất phổ biến trong các đợt điều chỉnh tăng trong thị trường giá xuống, chẳng hạn như sóng B trong mô hình Zigzag (ZZ).

Sóng điều chỉnh Elliott A với Fibonacci

Sau mẫu Đường chéo kết thúc (ED) trong sóng (5), sóng A hồi về sóng 2 của mẫu ED này.

Sóng A trong mô hình Đường chéo kết thúc
Sóng A trong mô hình Đường chéo kết thúc

Khi sóng A là một phần của Tam giác co lại, sóng (B) hoặc sóng (4), nó thường thoái lui 38,2% của cả 5 sóng trước đó và đi vào phạm vi 4 trong số 5 sóng này.

Sóng A của Tam giác co lại
Sóng A của Tam giác co lại

Sóng B

Trong mô hình Zigzag, sóng B gần như thoái lui 38,2% hoặc 61,8% của sóng A.

Trong mẫu Bằng phẳng, nó xấp xỉ bằng sóng A trong khi ở mẫu Bằng phẳng Không đều, nó thường di chuyển một khoảng bằng 123,6% – 127% của sóng A.

Sóng B trong ba loại mô hình
Sóng B trong ba loại mô hình

Sóng điều chỉnh Elliott C với Fibonacci

Sóng C có độ dài bằng ít nhất 61,8% sóng A. Nó có thể ngắn hơn trong trường hợp mô hình Chạy ngoằn ngoèo hoặc Chạy phẳng trong đó sóng C rất ngắn và không thể vượt qua điểm cuối của sóng A.

Nói chung, sóng C bằng sóng A hoặc di chuyển một khoảng bằng 161,8% sóng A. Sóng C thường đạt 161,8% chiều dài sóng A trong mô hình Flat Irregular.

Sóng điều chỉnh Elliott C với Fibonacci
Sóng điều chỉnh Elliott C với Fibonacci

Trong một Tam giác co lại, sóng C thường bằng 61,8% sóng A.

Trong Tam giác mở rộng, sóng C thường bằng 161,8% sóng A.

sóng D

Trong Tam giác co lại, sóng D thường bằng 61,8% sóng B.

Trong Tam giác mở rộng, sóng C thường bằng 161,8% sóng B.

Sóng E

Trong Tam giác co lại, sóng E thường bằng 61,8% sóng C.

Trong Tam giác mở rộng, sóng E thường bằng 161,8% sóng C.

Sóng X

Sóng X thoái lui tối thiểu 38,2% so với sóng điều chỉnh ABC trước đó; mức thoái lui 61,8% cũng phổ biến đối với sóng X.

Join the Olymp Trade Club Signal Group: https://t.me/olymptradeclub19

Mối quan hệ giữa Fibonacci và sóng điều chỉnh Elliott
4.8 (96%) 89 reviews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here