Mô hình sóng kết hợp hiệu chỉnh của Eliiott

0
104
Corrective Combination wave pattern of Eliiott

Trong các bài viết trước, chúng ta đã biết trong nguyên lý sóng Elliott có 3 dạng mô hình sóng điều chỉnh lớn bao gồm Zigzag, Flat và Triangle. Đây là ba mẫu đơn giản mà bạn có thể bắt gặp trên thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Khi các đợt điều chỉnh giá kéo dài quá lâu, chúng không còn là những mô hình đơn giản nữa. Vì vậy các nhà đầu tư sẽ phải tiếp tục tìm hiểu một số khái niệm mới. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với mọi người về một trong số chúng, một mô hình sóng được gọi là “Kết hợp sửa chữa”.

Mô hình sóng Kết hợp Điều chỉnh là gì?

Kết hợp Điều chỉnh bao gồm 2 hoặc 3 mẫu sóng điều chỉnh được kết hợp với nhau. Các mẫu sóng này được đánh dấu là WXY (Double Three) và WXYXZ (Triple Three) nếu nó phức tạp hơn. Nó bắt đầu với một hình Zigzag (sóng W), một sóng X tiếp theo, sau đó là một mô hình Phẳng (sóng Y), v.v.

Mẫu Double Three (D3) rất phổ biến trong khi mẫu Triple Three (T3) ít phổ biến hơn.

Tất cả các mẫu hiệu chỉnh có thể kết hợp để tạo thành một mẫu lớn hơn. Các quy tắc sóng hiệu chỉnh được áp dụng cho các mẫu trên. Mẫu hình Tam giác thường xuất hiện ở cuối mẫu hình Kết hợp.

Nói chung, dạng sóng kết hợp chủ yếu xảy ra ở sóng 4, B và X. Nó hiếm khi xuất hiện ở sóng A và hiếm khi ở sóng 2.

Sóng kết hợp sửa chữa
Sóng kết hợp sửa chữa

Quy tắc của sóng kết hợp sửa chữa

Sóng (W) có thể tuân theo bất kỳ mẫu sóng điều chỉnh nào ngoại trừ các mẫu hình Tam giác (Thu hẹp, Mở rộng), Đôi hoặc Ba.

Sóng (X) có thể theo sau bất kỳ mẫu sóng điều chỉnh nào ngoại trừ các mẫu Đôi hoặc Ba. Thông thường, sóng (X) là sóng Zigzag. Mức thoái lui tối thiểu của sóng (X) là 50% của sóng (W). Mức thoái lui tối đa của sóng (X) là 400% của sóng (W).

Sóng (Y) có thể tuân theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào ngoại trừ mô hình Đôi hoặc Ba. Sóng (Y) phải lớn hơn sóng (X) về giá trừ khi sóng (Y) là một Tam giác (Thu hẹp, Mở rộng).

Cuối cùng, sóng (Z) có thể tuân theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào ngoại trừ mô hình Đôi hoặc Ba. Tuy nhiên, sóng (Z) không thể là Zigzag nếu sóng (Y) là Zigzag. Sóng (Z) phải lớn hơn sóng thứ hai (X) về giá.

Mô hình sóng đôi ba

Mô hình Double Three (D3) được tạo thành từ hai mô hình sóng điều chỉnh không nằm trong cùng một mô hình Zigzag được kết nối bởi một mô hình sóng điều chỉnh ngắn gọi là sóng (X).

Mẫu Double Three (D3) được biểu thị bằng các sóng (W) – (X) – (Y), trong đó các sóng (W) và (Y) không phải là cùng một dạng sóng Zigzag.

Mô hình sóng đôi ba
Mô hình sóng đôi ba

Cấu trúc sóng của mẫu D3

Sóng (W) là Zigzag trong khi sóng (Y) là Tam giác (Thu hẹp, Mở rộng) hoặc Phẳng.

Cấu trúc sóng của mô hình Double Three
Cấu trúc sóng của mô hình Double Three

Sóng (W) là Phẳng trong khi sóng (Y) là Phẳng, Zigzag hoặc Tam giác (Thu hẹp, Mở rộng).

Cấu trúc sóng của mẫu D3
Cấu trúc sóng của mẫu D3

Mô hình ba sóng ba

Mô hình Triple Three (T3) được tạo thành từ 3 mô hình sóng điều chỉnh không nằm trong cùng một mô hình Zigzag được kết nối bởi hai sự điều chỉnh ngắn gọi là sóng (X).

Mẫu T3 được biểu thị bằng các sóng (W) – (X) – (Y) – (X) – (Z), trong đó các sóng (W), (Y) và (Z) không giống dạng sóng Zigzag.

Mô hình ba sóng ba
Mô hình ba sóng ba

Cấu trúc sóng của mẫu Ba ba

Sóng (W) là Zigzag trong khi sóng (Y) là Phẳng và Sóng (Z) là Tam giác (Thu hẹp, Mở rộng)

Cấu trúc sóng của mẫu Ba ba
Cấu trúc sóng của mẫu Ba ba

Sóng (W) là Phẳng trong khi sóng (Y) và sóng (Z) là Phẳng, Zigzag hoặc Tam giác (Thu hẹp, Mở rộng) nhưng sóng (Z) không phải là Zigzag khi sóng (Y) đã là Zigzag.

Cấu trúc sóng của mẫu T3
Cấu trúc sóng của mẫu T3

Join the Olymp Trade Club Signal Group: https://t.me/olymptradeclub19

Mô hình sóng kết hợp hiệu chỉnh của Eliiott
4.1 (82%) 82 reviews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here