Mô hình sóng điều chỉnh tam giác của Elliott

0
104
Triangle corrective wave pattern of Elliott

Sau 2 bài về Zigzag và Flat, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu dạng cuối cùng là mẫu sóng Tam giác. Đây là 3 mô hình điều chỉnh phổ biến nhất trong lý thuyết sóng Elliott. Nếu hiểu rõ về chúng, bạn sẽ biết được điểm vào lệnh tốt nhất khi thị trường bắt đầu chu kỳ điều chỉnh khi hình thành sóng giảm sau đợt tăng mạnh.

Mô hình sóng điều chỉnh tam giác

Sóng tam giác là một mô hình điều chỉnh. Có hai loại mô hình Tam giác phổ biến, Tam giác ký kết (CT) và Tam giác mở rộng (ET).

Các đợt điều chỉnh này có cấu trúc 5 sóng, được đánh dấu ABCDE, tương ứng là cấu trúc 3-3-3-3-3, di chuyển trong 2 kênh giá hội tụ hoặc mở rộng được vẽ từ A đến C và từ B đến D.

Dạng sóng Tam giác xuất hiện trong các sóng 4, B và X. Nó không bao giờ xuất hiện trong các sóng 2 hoặc A.

Sóng tam giác thường xuất hiện trước xu hướng chính cuối cùng của mức sóng lớn hơn tiếp theo. Sau làn sóng di chuyển cuối cùng thường là sự đảo chiều giá nhanh chóng và mạnh mẽ

Mô hình sóng điều chỉnh Tam giác hợp đồng

Mô hình Tam giác ký kết khá phổ biến. Trong hình này, các đường kênh giá AC và BD dần dần hội tụ.

Mô hình sóng điều chỉnh Tam giác hợp đồng
Mô hình sóng điều chỉnh Tam giác hợp đồng

Các quy tắc của mô hình sóng CT:

 • Sóng A chỉ có thể là Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ) hoặc Phẳng (FL).
 • Sóng B chỉ có thể là ZZ, DZ hoặc TZ.
 • Sóng C và D có thể tuân theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào ngoại trừ các mô hình CT hoặc ET.
 • Sóng A, B, C và D phải di chuyển trong hoặc gần các đường kênh giá AC và BD. Sự giao nhau giữa kênh giá phải xảy ra sau khi sóng E kết thúc. Các đường kênh giá phải hội tụ với nhau, chúng không thể song song với nhau.
 • Một trong các đường kênh giá có thể nằm ngang (do đó, mẫu CT có thể là Tam giác đối xứng, Tam giác tăng dần hoặc Tam giác giảm dần).
 • Sóng E có thể là ZZ, DZ hoặc TZ, hoặc Tam giác ký kết.
 • Sóng E phải ngắn hơn sóng D về giá và sóng E phải dài hơn sóng D 20% về giá (0.2D <E <D).
 • Sóng A hoặc sóng B phải là sóng dài nhất về giá. Sóng E phải kết thúc trong vùng giá của sóng A. Sóng E phải di chuyển đến hoặc gần đường kênh BD.
Quy tắc của mẫu sóng Tam giác ký kết
Quy tắc của mẫu sóng Tam giác ký kết

Các biến thể của Tam giác ký kết

Khi các đường kênh AC và BD hội tụ đối xứng nhau thì nó có dạng là Phép đối xứng của Tam giác.

Khi hai kênh AC và BD hội tụ, trong đó AC nằm ngang và BD giảm dần, chúng ta nhận được Tam giác co giảm dần.

Khi 2 kênh trục AC và BD hội tụ, trong đó BD nằm ngang và AC tăng dần, ta được tam giác đồng dạng tăng dần.

Khi các đường kênh AC và BD hội tụ và chạy theo hướng lên hoặc xuống, chúng ta có Đường chạy Tam giác Hợp đồng.

Các biến thể của Tam giác ký kết
Các biến thể của Tam giác ký kết

Mở rộng mẫu hình tam giác

Mô hình ET rất không phổ biến trong số các mô hình sóng Elliott. Trong một này, 2 kênh dây AC và BD mở rộng dần về phía bên phải.

Mở rộng mẫu sóng Tam giác
Mở rộng mẫu sóng Tam giác

Quy tắc của mô hình sóng Tam giác mở rộng (ET):

 • Tất cả 5 sóng A, B, C, D và E phải tuân theo các mẫu Zigzag, Double Zigzag hoặc Triple Zigzag.
 • Sóng B phải ngắn hơn sóng C về giá nhưng dài hơn sóng C 40% về giá (0.4C <B <C). Sóng A, B, C và D phải di chuyển trong hoặc gần các đường kênh giá AC và BD. Sóng C phải ngắn hơn sóng D về giá nhưng dài hơn sóng D 40% về giá (0.4D <C <D).
 • Sóng A phải di chuyển trong hoặc gần đường kênh AC. Sự giao nhau giữa các đường kênh phải xảy ra trước khi bắt đầu sóng A. Các đường kênh phải phân kỳ, chúng không thể song song. Không có đường kênh giá nào nằm ngang.
 • Sóng E phải dài hơn sóng D và sóng D phải lớn hơn sóng E 40% về giá (0,4E <D <E). Sóng A hoặc sóng B là sóng ngắn nhất về giá. Sóng E phải di chuyển đến hoặc gần đường kênh BD.
Quy tắc của mẫu sóng Tam giác mở rộng
Quy tắc của mẫu sóng Tam giác mở rộng

Lưu ý : Mẫu hình Tam giác mở rộng không có biến thể

Join the Olymp Trade Club Signal Group: https://t.me/olymptradeclub19

Mô hình sóng điều chỉnh tam giác của Elliott
4.2 (84%) 83 reviews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here