Kiến thức cơ bản về Elliott – Sóng xung

0
111
Basic knowledge about Elliott – Impulse Wave

Để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp với sóng Elliott, điều bắt buộc là bạn phải biết những điều cơ bản của nó. Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận, bạn cần biết đâu là sóng xung lực và đâu là sóng thoái lui để thực hiện các giao dịch của bạn trước khi sóng hình thành để có được phạm vi lợi nhuận lớn nhất có thể. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu chi tiết về sóng Impulse, là sóng quan trọng nhất trong lý thuyết của Elliott.

Sóng xung Elliott là gì?

Sóng xung là các hành động giá tuân theo xu hướng chính hiện tại. Trong xu hướng tăng, sóng xung động là sóng đẩy giá lên cao hơn mức cao trước đó. Ngược lại, trong xu hướng giảm, các sóng xung lực đẩy giá xuống thấp hơn, làm cho các mức thấp sau thấp hơn các mức trước.

Sóng xung động thường được tạo ra bởi một tập hợp các nến dài với thân lớn (có thể đi kèm với khối lượng lớn), đặc biệt là về mặt thời gian. Sóng xung được hình thành và chạy với tốc độ nhanh hơn tốc độ hiệu chỉnh.

Mô hình sóng xung (ký hiệu là IM) là một mô hình sóng Elliott cơ bản. Nó bao gồm 5 sóng, trong đó 3 sóng di chuyển theo hướng của xu hướng chính và 2 là sóng điều chỉnh đang đi ngược lại xu hướng chính. Mỗi sóng được đánh dấu ở điểm cuối và được đánh số từ 1 đến 5.

Mô hình sóng xung Elliott
Mô hình sóng xung Elliott

Các quy tắc quan trọng của sóng Xung trong Elliott

 • Bản thân sóng 1 phải là một mẫu sóng Xung (IM) hoặc một đường chéo (LD).
 • Sóng 2 có thể là bất kỳ mô hình điều chỉnh nào ngoại trừ Tam giác ký kết (CT) hoặc Tam giác mở rộng (ET).
 • Sóng 2 không thể truy xuất hơn 100% của sóng 1.
 • Sóng 3 phải là một mô hình Xung lực (IM) và phải dài hơn sóng 2 về giá.
 • Sóng 4 có thể là bất kỳ mô hình sóng điều chỉnh nào.
 • Sóng 2 và 4 không có sự giao nhau về giá.
 • Sóng 5 phải là mô hình Xung (IM) hoặc Đường chéo kết thúc (ED), ít nhất bằng 70% độ dài của sóng 4 theo giá.
 • Trong các đợt 1, 3, 5, mỗi đợt có thể mở rộng. Khi đó nó sẽ là sóng dài nhất so với 2 sóng còn lại.
 • Sóng 5 có thể không vượt qua phần cuối của sóng 3. Khi nó không đều, nó còn được gọi là Thất bại hoặc Cắt ngắn thứ 5.

Các biến thể của mô hình sóng xung Elliott

Phần mở rộng sóng Elliott (Phần mở rộng xung) xảy ra trong một sóng động lực trong đó các sóng 1, 3 hoặc 5 có thể kéo dài và tồn tại lâu hơn các sóng khác. Dạng mở rộng phổ biến nhất là phần mở rộng của sóng 3 (Extension3) khi sóng 1 và 5 có xu hướng bằng nhau. Nếu sóng 1 kéo dài, nó được gọi là Extension1. Nếu sóng 5 kéo dài, nó được gọi là Extension5. Hai mẫu này ít phổ biến hơn so với Extension3. Và điều đặc biệt là hiện tượng sóng tắt cũng xuất hiện trong chính sóng kéo dài.

Địa điểm xuất hiện:

Mô hình Mở rộng xung xuất hiện tại các sóng 1, 3, 5 và các sóng A, C thuộc quá trình hiệu chỉnh.

Mẫu mở rộng Wave One

Mẫu mở rộng Wave One
Mẫu mở rộng Wave One

Quy tắc:

 • Mô hình Mở rộng Sóng Một bao gồm 9 sóng. Mỗi đợt gần như tương tự nhau về hình dạng và thời gian phát triển.
 • Nếu phần mở rộng xảy ra trong sóng 1, thì sóng 3 và 5 sẽ bình thường.
 • Sóng 1 mở rộng theo mô hình Xung (IM) hoặc Đường chéo (LD).
 • Đôi khi có trường hợp 2 phần mở rộng với sóng 1 (Double Extension) khi sóng 1 mở rộng 2 lần bao gồm 13 sóng (chỉ trong trường hợp hiếm hoi, có 3 phần mở rộng với sóng 1 – Mở rộng ba lần sẽ có 17 sóng).
  Mẫu mở rộng sóng một đôi
  Mẫu mở rộng sóng một đôi

Mẫu mở rộng sóng ba

Mẫu mở rộng sóng ba
Mẫu mở rộng sóng ba

Quy tắc:

 • Wave Three Extension bao gồm 9 đợt, mỗi đợt giống nhau về hình dạng và thời gian phát triển.
 • Nếu sự kéo dài xảy ra ở sóng 3 thì sóng 1 và sóng 5 sẽ là sóng bình thường.
 • Sóng 4 không được trùng vùng giá với sóng 1.
 • Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.
 • Sóng 3 mở rộng theo mô hình Xung (IM).

Đôi khi có trường hợp mở rộng kép với sóng 3 khi sóng 3 kéo dài 2 lần bao gồm 13 sóng (trường hợp hiếm có 3 mở rộng với sóng 3 – Triple Extension sẽ có 17 sóng).

Mẫu mở rộng sóng ba đôi
Mẫu mở rộng sóng ba đôi

Mẫu mở rộng Wave Five

Mẫu mở rộng Wave Five
Mẫu mở rộng Wave Five

Quy tắc:

 • Sóng 5 kéo dài bao gồm 9 sóng, mỗi sóng có hình dạng và thời gian phát triển tương tự nhau.
 • Nếu sự kéo dài xảy ra ở sóng 5 thì sóng 1 và sóng 3 sẽ là sóng bình thường.
 • Sóng 4 không được trùng vùng giá với sóng 1.
 • Sóng 5 kéo dài theo kiểu Xung (IM) hoặc Đường chéo kết thúc (ED).
 • Đôi khi có trường hợp 2 lần mở rộng với sóng 5 (Double Extension) khi sóng 5 mở rộng 2 lần bao gồm 13 sóng (đặc biệt hiếm trường hợp có 3 phần mở rộng với sóng 5 – Triple Extension sẽ có 17 sóng).
Mẫu mở rộng sóng năm đôi
Mẫu mở rộng sóng năm đôi

Mẫu sóng thứ 5 bị cắt ngắn xung Elliott

Mô hình sóng với sóng 5 không thể vượt qua phần cuối của sóng 3 được gọi là Impulse Truncated 5. Sóng 5 chỉ tiếp cận đỉnh của sóng 3. Mô hình này cho thấy xu hướng yếu và thị trường sẽ nhanh chóng đi theo hướng ngược lại.

Mô hình sóng thứ 5 bị cắt ngắn Impulse
Mô hình sóng thứ 5 bị cắt ngắn Impulse

Quy tắc:

 • Mô hình thứ 5 bị cắt ngắn bao gồm 5 sóng.
 • Sóng 2 không có khoảng cách giá dài hơn sóng 1 nên nó sẽ không vượt qua điểm bắt đầu của Sóng 1.
 • Sóng 3 không bao giờ ngắn nhất so với sóng 1 và 5.
 • Sóng 4 không đi vào biên độ của Sóng 1 ngoại trừ trường hợp Tam giác chéo đôi khi xảy ra ở sóng 1 hoặc A nhưng không bao giờ xảy ra trong sóng 3. Do đó, các mẫu Tam giác chéo cũng có thể chuyển thành dạng Thất bại hoặc Dạng thứ 5 bị cắt ngắn khi sóng 5 không vượt qua làn sóng 3.
 • Sóng 5 không vượt qua phần cuối của Sóng 3.
 • Sóng 3 cho thấy động lượng lớn nhất.
 • Cấu trúc sóng bên trong tuân theo các mẫu hiệu chỉnh khác nhau.

Mẫu hình thứ 5 bị cắt ngắn chỉ xuất hiện trong sóng 5 hoặc C và thường không xuất hiện trong sóng 5 của sóng 3 của mức sóng lớn hơn.

Join the Olymp Trade Club Signal Group: https://t.me/olymptradeclub19

Kiến thức cơ bản về Elliott – Sóng xung
4.2 (84%) 79 reviews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here