Chỉ báo Ichimoku – Giới thiệu, Ý nghĩa, Thiết lập (Phần 1)

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về Ichimoku, một chỉ số “thần thánh” được tạo ra bởi đất nước mặt trời mọc. chi tiết và cách thiết lập nó.

Cách giao dịch với đường SMA20 trong Olymp Trade

Đây là một phương pháp của một thương nhân rất có kinh nghiệm trong Olymp Trade . Bạn có thể thử chơi với phương pháp này.

Cách sử dụng Parabolic SAR hiệu quả trong Olymp Trade

Parabolic SAR được biết đến như một điểm khi giá dừng xu hướng và bắt đầu đảo chiều

Cách sử dụng chỉ báo EMA khi giao dịch tại Olymp Trade

EMA là viết tắt của Trung bình Di chuyển theo cấp số nhân. Đây là một đường trung bình được sử dụng để xác định cường độ và điểm đảo chiều.

Sử dụng chỉ báo Sentiment để biết các nhà giao Olymp Trade ước tính thị trường như thế nào

Đây là một chỉ số của nền tảng. Mỗi nền tảng tùy chọn giao dịch có phương pháp tính toán thống kê riêng để khái quát các hành vi của tất cả các nhà giao dịch.
How to use Bulls Power to trade the correct UP in Olymp Trade

Hướng dẫn sử dụng Bulls Power để đặt lệnh UP chính xác trong Olymp Trade

Bulls Power là một chỉ số cho sự đảo ngược. Chỉ số này giúp tìm kiếm các điểm đảo ngược của giá cả.

Sử dụng Bears Power để mở các tùy chọn XUỐNG chính xác trong Olymp Trade

Bạn sẽ sử dụng Bears Power để phân tích khả năng bán hết của thị trường và ước tính về chuyển động của giá.

Cách sử dụng chỉ báo ZigZag để phân tích biến động giá trong Olymp Trade

ZigZag là một chỉ số được sử dụng để phân tích sự biến động của giá cả. Chỉ báo này không cung cấp dự báo về xu hướng giá trong tương lai nhưng bằng cách sử dụng chỉ báo này, bạn có thể hiểu giá đã thay đổi như thế nào trong quá khứ.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic tại Olymp Trade ?

Chỉ báo Stochastic là chỉ báo cơ bản cho thấy xu hướng của thị trường. Nó thường được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường và các điểm đảo chiều có thể có trong Olymp Trade .

Xác định xu hướng giá tại Olymp Trade với chỉ báo MACD

MACD là một chỉ số phân tích kỹ thuật phổ biến. Tham gia Olymp Trade Club để tìm hiểu về chỉ số này