Mối quan hệ của Fibonacci và Sóng mở rộng Elliott

Sóng Elliott có mối quan hệ rất chặt chẽ với Fibonacci, đặc biệt là các sóng mở rộng. Học nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát việc phân tích sóng tốt hơn.

Mô hình sóng kết hợp hiệu chỉnh của Eliiott

Kết hợp Điều chỉnh bao gồm 2 hoặc 3 mẫu sóng điều chỉnh được kết hợp với nhau. Các mẫu sóng này được đánh dấu là WXY (Double Three) và ...

Mô hình sóng điều chỉnh tam giác của Elliott

Sau 2 bài về Zigzag và Flat, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu dạng cuối cùng là mẫu sóng Tam giác. Đây là 3 mô hình điều chỉnh phổ biến nhất trong lý thuyết sóng Elliott.

Mô hình sóng điều chỉnh phẳng của Elliott

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về mô hình sóng điều chỉnh phẳng để biết thêm một dạng chính trong cấu trúc của sóng Elliott.

Mô hình sóng điều chỉnh ngoằn ngoèo của Elliott

Trong bài viết này, tôi sẽ nói về mô hình sóng Zigzag. Nó chỉ đơn giản là sự tạm dừng, không phải là sự kết thúc của xu hướng chính.

Kiến thức cơ bản về Elliott – Mô hình sóng chéo

Mô hình sóng Elliott đường chéo có gì đặc biệt và cách nhận biết nó như thế nào? Nó có tuân theo các quy tắc tương tự như sóng Xung kích không?

Kiến thức cơ bản về Elliott – Sóng xung

Để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp với sóng Elliott, điều bắt buộc là bạn phải biết những điều cơ bản của nó. Nếu bạn muốn kiếm...

Upthrust and Spring – Một phương pháp giao dịch hiệu quả hơn 100 năm tuổi

Upthrust và Spring là hai phương pháp giao dịch cực kỳ hiệu quả của các nhà giao dịch trên thị trường tài chính. Nó đã gần một trăm năm tuổi khi mọi thứ vẫn còn sơ khai.

Tâm lý thị trường của sóng Elliott

Bên cạnh việc hiểu lý thuyết về sóng Elliott, các nhà giao dịch cũng cần tìm hiểu tâm lý thị trường ở từng bước sóng.

Sóng Elliott là gì? Cách giao dịch với sóng Elliott trong Forex

Sóng Elliott là một công cụ rất quan trọng trong nền tảng lý thuyết của phân tích kỹ thuật. Nó giúp các nhà giao dịch nhìn thấy hành vi thị trường với tỷ lệ chính xác cực cao.