LATEST ARTICLES

Chỉ báo kỹ thuật hay Hành động giá? Cái nào tốt hơn trong giao dịch?

Hãy cùng phân tích sự khác nhau, giống nhau, ưu nhược điểm của các chỉ báo kỹ thuật và trường phái Price Action để biết cái nào tốt hơn.

Mối quan hệ giữa Fibonacci và sóng điều chỉnh Elliott

Nếu sóng mở rộng Elliott có liên quan chặt chẽ với Fibonacci, thì sóng điều chỉnh cũng không ngoại lệ. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tầm quan trọng của mối liên hệ giữa mức thoái lui và Fibonacci.

Mối quan hệ của Fibonacci và Sóng mở rộng Elliott

Sóng Elliott có mối quan hệ rất chặt chẽ với Fibonacci, đặc biệt là các sóng mở rộng. Học nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát việc phân tích sóng tốt hơn.

Mô hình sóng kết hợp hiệu chỉnh của Eliiott

Kết hợp Điều chỉnh bao gồm 2 hoặc 3 mẫu sóng điều chỉnh được kết hợp với nhau. Các mẫu sóng này được đánh dấu là WXY (Double Three) và ...

Mô hình sóng điều chỉnh tam giác của Elliott

Sau 2 bài về Zigzag và Flat, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu dạng cuối cùng là mẫu sóng Tam giác. Đây là 3 mô hình điều chỉnh phổ biến nhất trong lý thuyết sóng Elliott.

Mô hình sóng điều chỉnh phẳng của Elliott

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về mô hình sóng điều chỉnh phẳng để biết thêm một dạng chính trong cấu trúc của sóng Elliott.

Mô hình sóng điều chỉnh ngoằn ngoèo của Elliott

Trong bài viết này, tôi sẽ nói về mô hình sóng Zigzag. Nó chỉ đơn giản là sự tạm dừng, không phải là sự kết thúc của xu hướng chính.

Kiến thức cơ bản về Elliott – Mô hình sóng chéo

Mô hình sóng Elliott đường chéo có gì đặc biệt và cách nhận biết nó như thế nào? Nó có tuân theo các quy tắc tương tự như sóng Xung kích không?

Kiến thức cơ bản về Elliott – Sóng xung

Để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp với sóng Elliott, điều bắt buộc là bạn phải biết những điều cơ bản của nó. Nếu bạn muốn kiếm...

Upthrust and Spring – Một phương pháp giao dịch hiệu quả hơn 100 năm tuổi

Upthrust và Spring là hai phương pháp giao dịch cực kỳ hiệu quả của các nhà giao dịch trên thị trường tài chính. Nó đã gần một trăm năm tuổi khi mọi thứ vẫn còn sơ khai.